0943515325

Thực đơn cho chuyên gia

Suất ăn công nghiệp Bình Dương – Hải Thành An cung cấp cho quí vị thực đơn món ăn giá 100.000 dành cho các chuyên gia. Xem phía dưới hoặc có thể tải về để xem.

Xem thêm một số thực đơn khác của suất ăn Bình Dương tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *