0943515325

Cung cấp suất ăn bệnh viện Bình Dương

Chế độ dinh dưỡng của người bệnh là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ quá trình hồi phục nhanh chóng cho bệnh nhân. Tuy nhiên trong bệnh viên có đến hàng ngàn bệnh nhân với nhiều loại bệnh khác nhau và người nhà của họ nên việc cung cấp suất ăn còn […]