Thực đơn cho chuyên gia

17-06-2016
Bởi: admin Có: Bình luận
thuc-don-suat-an-binh-duong

Suất ăn công nghiệp Bình Dương – Hải Thành An cung cấp cho quí vị thực đơn món ăn giá 100.000 dành cho các chuyên gia. Xem phía dưới hoặc có thể tải về để xem. Xem thêm một số thực đơn khác của suất ăn Bình Dương tại đây

Thực đơn 22.000

17-06-2016
Bởi: admin Có: Bình luận
thuc-don-suat-an-binh-duong

Suất ăn công nghiệp Bình Dương – Hải Thành An cung cấp cho quí vị thực đơn món ăn giá 22.000, xem phía dưới hoặc có thể tải về để xem

Thực đơn 20.000

17-06-2016
Bởi: admin Có: Bình luận
thuc-don-suat-an-binh-duong

Suất ăn công nghiệp Bình Dương – Hải Thành An cung cấp cho quí vị thực đơn món ăn giá 20.000, xem phía dưới hoặc có thể tải về để xem

Thực đơn 18.000

17-06-2016
Bởi: admin Có: Bình luận
thuc-don-suat-an-binh-duong

Suất ăn công nghiệp Bình Dương – Hải Thành An cung cấp cho quí vị thực đơn món ăn giá 18.000, xem phía dưới hoặc có thể tải về để xem

Thực đơn 15.000

17-06-2016
Bởi: admin Có: Bình luận
thuc-don-suat-an-binh-duong

Suất ăn công nghiệp Bình Dương – Hải Thành An cung cấp cho quí vị thực đơn món ăn giá 15.000, xem phía dưới hoặc có thể tải về để xem

Edited by: Thiet ke Web Binh Duong
http://lamweb3ngay.com